0
Jūs dar nepasirinkote kursų
Tel.: +370 699 59933 El.p.: info@vairuotojumokymas.lt
Prisijunk prie mūsų Facebook

95 KODAS. Pradinių profesinių (1 mėn.) mokymų grupės renkamos kiekvieną trečiadienį 9 val. Periodinių kvalifikacijos tobulinimo mokymų grupės renkamos kiekvieną pirmadienį 9 val.

 95 kodas Klaipėdoje

95 kodas

I. Pradiniai profesiniai (vieno mėnesio trukmės) vairuotojų rengimo 95 kodo mokymai yra privalomi:

  • C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojams, kurie kvalifikaciją įgijo po 2009 m. rugsėjo 10 d.
  • D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams, kurie kvalifikaciją įgijo po 2008 m. rugsėjo 10 d.

 Kaina:    250 Eurų

 

II. Periodiniai kvalifikacijos tobulinimo (5 dienų trukmės) vairuotojų rengimo 95 kodo kursai privalomi:

  • C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojams, kurie kvalifikaciją įgijo iki 2009 m. rugsėjo 10 d.
  • D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams, kurie kvalifikaciją įgijo iki 2008 m. rugsėjo 10 d.

Visiems  C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams kas 5-erius metus privaloma išklausyti periodinius 95 kodo kursus.

 Kaina: 70 Eurų.

 

III. Pradiniai profesiniai (dviejų mėnesių trukmės) vairuotojų rengimo 95 kodo mokymai yra privalomi: neturintiems C ar D vairuotojams nustatyto minimalaus amžiaus.

Kaina: 500 Eurų

 

 

PAGRINDINIAI KLAUSIMAI – ATSAKYMAI, KYLANTYS DĖL “95 KODO“:

 

Koks Europos Sąjungos teisės aktas reglamentuoja, kad keleivius ir (arba) krovinius vežantys vairuotojai privalo nustatyta tvarka įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (toliau “95 kodas“) ir periodiškai šią  kvalifikaciją tobulinti (toliau „95kodas“) ?

Vairuotojų „95 kodo“ įgijimą bei periodišką „95 kodo“ tobulinimą nustato 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų „95 kodo“, vežantiems keleivius  arba krovinius atitinkamai C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE automobiliais ir jų junginiais su priekabomis (toliau – transporto priemonės).

 

 Ar visi vairuotojai privalo įgyti “95 kodą“ ir periodiškai šią kvalifikaciją tobulinti?

„95 kodo“ neprivalo įgyti, jei keleivius ar krovinius veža nekomerciniais tikslais, jei transporto priemones vairuoja asmeniniais tikslais, jei transporto priemones naudoja asmenims mokyti praktinio vairavimo, gelbėjimo, viešosios tvarkos palaikymo bei kitiems specialiesiems darbams atlikti. „95 kodo“ taip pat neprivalo įgyti vairuotojai, vairuojantys transporto priemones, kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 45 km/h. Šiems vairuotojams taip pat nebūtina „95 kodą“ tobulinti.

 

Kaip įgyjamas 95 kodas ? Ar būtina turėti teisę vairuoti keleivines ar krovinines transporto priemones?

Prieš įgydamas „95 kodą“, asmuo privalo turėti bent B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teisę. Teisę vairuoti pageidaujamos kategorijos (vežti keleivius arba krovinius) transporto priemones galima įgyti prieš mokantis „95 kodo“ mokymo kursuose, mokantis lygiagrečiai šiuose kursuose arba juos baigus.

 

Kam vairuotojai privalo pateikti pažymėjimus, kurie patvirtina „95 kodo“ įgijimą ar tobulimą?

Pažymėjimus, kurie patvirtina „95 kodą“, vairuotojai turi pateikti valstybės įmonei „Regitra“, kuri pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytą tvarką, išduodama ar keisdama vairuotojų pažymėjimus (įskaitant ir ne Europos Sąjungos valstybių piliečius, vairuotojo pažymėjimus įgijusiems Lietuvos Respublikoje), prie tų kategorijų transporto priemonių, kurias vairuotojas turi teisę vairuoti ir gavo pažymėjimą, kuris patvirtina „95 kodo“ įgijimą ar tobulinimą, įrašys Europos  Bendrijos  kodą (95) ir datą, iki kurios „95 kodas“ galioja.