0
Jūs dar nepasirinkote kursų
Tel.: +370 (659) 09 683 El.p.: mindaugas.ramonas@klaipedosgpmc.lt
Prisijunk prie mūsų Facebook

LTSA

J. Janonio ir Sportininkø gatviø sankryþa - Klaipëdos valstybinio jûrø uosto direkcijos (KVJUD) pastatas.

2018.04.10