0
Jūs dar nepasirinkote kursų
Tel.: +370 699 59933 El.p.: info@vairuotojumokymas.lt
Prisijunk prie mūsų Facebook

ADR kursai. Kursų grafikas: 2019.10.14, 11.04, 11.25, 12.16 9:00 val. Taikos pr. 67, Klaipėda. Į kursus būtina registruotis išanksto.

ADR kursai Klaipėdoje

ADR kursai Klaipėdoje

 

Nepamirškite iš anksto užsiregistruoti į egzaminą Lietuvos transporto saugos administracijoje (buvo Valstybinė kelių transporto inspekcija). Klaipėdos LTSA padalinyje egzaminai vyksta kiekvieną trečiadienį, egzaminuojamųjų skaičius ribotas !!!

 

ADR A1 kursas – pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti:

adr

Visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, kelių transporto priemonių vairuotojai privalo išklausyti pagrindinį mokymo kursą pavojingiems kroviniams vežti (modulis A1) ir, jei reikia, papildomai specializuotą (-us) mokymo kursų modulį (-ius) (pvz., A2, A3, A4). Pagrindinis mokymo kursas (modulis A1) reikalingas siekiant tapti bendrosios paskirties kelių transporto priemonių, vežančių pavojingus krovinius pagal ADR, vairuotoju.

Pagal mokymo programą gali mokytis asmenys ne jaunesni kaip 21 metų amžiaus.

Mokymo programos temos apima pavojingų krovinių klasifikavimą, pavojaus rūšis, galimas avarijas ir jų prevenciją, aplinkos apsaugą, pavojingų atliekų vežimą, pavojingų krovinių ženklinimą, pakuočių tvarkymą ir pakrovimą, vairuotojo veiksmus vežant pavojingus krovinius, reikalavimus kelių transporto priemonėms, multimodalinius pervežimus, atsakomybę ir pan.

Vairuotojas, baigęs mokymus pagal A1 modulio mokymo programą, turi teisę laikyti egzaminą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie LR susisiekimo ministerijos.

Kursų trukmė 5-7 darbo dienos (pagal kliento poreikį), kaina 100 Eurų.

ADR A1+A2 kursas  trukmė 5-7 darbo dienos kaina 130 Eurų

ADR A2 kursas – specializuotas mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti cisternomis:

backa

Minimalaus amžiaus reikalavimas: 21 metai. Būtinas profesinis pasirengimas: išklausytas A1 modulis – pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti. Įgyjama kompetencija: galės vežti pavojingus krovinius cisternomis.

Asmenys, išklausę mokymo kursą, egzaminuojami LTSA.

Kursų trukmė 5-7 darbo dienos (pagal kliento poreikį), kaina 30 Eurų.

 

ADR A3 – specializuotas mokymo kursas vežti sprogstamoms medžiagoms. Kaina – 30 Eurų.

ADR A4 – specializuotas mokymo kursas vežti radiaktyvias medžiagas. Kaina – 30 Eurų.

 

ADR M, M1, M2, M3, M4, M5 – pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto programos, priklausomai nuo pavojingų medžiagų klasių:

speialistas

Reikalaujamas išsilavinimas – aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas (arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas kaip jam lygiavertis)

Mokymo programos skirtos mokyti įmonių vadovus ir saugos specialistus apie skirtingų klasių pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugą, siekiant sumažinti keliamą pavojų žmonėms, aplinkai.

Mokymo programos temos apima Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, tarptautines sutartis, reglamentuojančias pavojingų krovinių vežimą automobilių transportu, avarijų priežastis, pasekmes, šalinimo būdus, prevenciją. Nagrinėjamas pavojingų krovinių klasifikavimas, pakuočių, transporto priemonių ir krovinių ženklinimas, aptariami vežimo būdai ir vežimo apribojimai, pavojingų krovinių tvarkymas ir sukrovimas, rašytinės instrukcijos, priežiūros nuostatos, kelių eismo apribojimai, eksploataciniai ir avariniai teršalų nuotėkiai, reikalavimai transporto įrangai, krovinių vežimo tuneliais apribojimai. Nagrinėjamos specializuotos mokymo kurso temos – specifiniai pavojai ir reikalavimai, kylantys mišriai sukraunant ir vežant skirtingų klasių pavojingus krovinius.

Kursų trukmė 10 darbo dienų, kursų kainos M 200 Eurų; M1, M2, M3, M4, M5 po 160 Eurų  

Asmuo, baigęs bet kurią šių mokymo programų, įgyja teisę laikyti egzaminą LTSA ir gauti pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto pažymėjimą.