0
Jūs dar nepasirinkote kursų
Tel.: +370 699 59933 El.p.: info@vairuotojumokymas.lt
Prisijunk prie mūsų Facebook

BE grupė renkama 2019.10.07, 10.21, 11.04, 11.18, 12.02, 12.16, 12.30 16:30 val. Taikos pr. 67, Klaipėda. Savarankiškai išlaikę teorijos egzaminą VĮ Regitra – dėl vairavimo pamokų gali kreiptis visada.

BE kursai Klaipėda

BE kursai Klaipėda

BE kategorija – B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg, junginiai;

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų;

 

Kurso kaina:  320* Eurų, išlaikius teoriją VĮ Regitra savarankiškai 290* Eurų.

Į kursų kainą įskaičiuota automobilio nuoma vienam egzaminui VĮ „REGITRA“.  Reikiamu laiku automobilį pristatome į VĮ Regitrą.

 

Automobiliai, kuriais mokome:

BE kursai Klaipėda

BE kursai Klaipėda

FORD TRANZIT su priekaba Tauras1300

 1300

 

 

 

 

 

 

 

 

BE kategorijos pažymėjimui įgyti, mokinys gali ruoštis savarankiškai:

 

III. SAVARANKIŠKO MOKYMOSI REIKALAVIMAI

15. Savarankiškai mokytis teorijos žinių leidžiama:

15.1. mokiniams, siekiantiems įgyti teisę vairuoti AM, A1, A2, A, B1 ar B kategorijos transporto priemones;

15.2. vairuotojams, turintiems teisę vairuoti D1, D1E, D arba DE kategorijos transporto priemones ir siekiantiems atitinkamai įgyti teisę vairuoti C1, C1E, C arba CE kategorijos transporto priemones ir atvirkščiai;

15.3. vairuotojams, turintiems teisę vairuoti B, C1, C1E, D1 arba D1E kategorijos transporto priemones ir siekiantiems atitinkamai įgyti teisę vairuoti BE, C, CE, D arba DE kategorijos transporto priemones.

16. Mokiniai, kuriems pagal Aprašo 15 punktą leidžiama teorijos žinių mokytis savarankiškai, praktinio vairavimo įgūdžių gali mokytis tik tada, kai VĮ „Regitra“ išlaiko teorijos žinių egzaminą. Vairavimo mokykloje privaloma baigti ne trumpesnį kaip:

16.1. Aprašo 10 punkte nustatytą praktinio vairavimo mokymo kursą;

16.2. penkių valandų (įskaitant galutinę įskaitą) praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą vairuotojams, turintiems teisę vairuoti AM, A1, A2, A ar B1 kategorijos transporto priemones ne mažiau kaip dvejus metus, neturintiems galiojančių nuobaudų už KET pažeidimus ir siekiantiems įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones; šiuo atveju, sudarant mokymo sutartį su vairavimo mokykla, mokinys turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad neturi galiojančių nuobaudų už KET pažeidimus, ir dokumentą apie teorijos egzamino išlaikymą VĮ „Regitra“.

17. Vairuotojai, turintys tam tikrų kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir Motorinių transporto priemonių vairavimo egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairavimo egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytais atvejais praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kurso vairavimo mokykloje baigti neprivalo.