0
Jūs dar nepasirinkote kursų
Tel.: +370 699 59933 El.p.: info@vairuotojumokymas.lt
Prisijunk prie mūsų Facebook

KET PAŽEIDĖJAMS KURSAI KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ 8:30 VAL. IŠANKSTINĖ REGITSTRACIJA BŪTINA.

I. PAPILDOMO MOKYMO KURSAI:

 Kursai vyksta Taikos pr. 67, Klaipėdoje kiekvieną penktadienį 8 val.,  trukmė – 5-6 val.

teises

Kursų pradžia 08:30Vėluoti negalima !!!

APIE SAVO DALYVAVIMĄ KURSUOSE PRAŠOME IŠ ANKSTO PRANEŠTI: Tel. Nr. 8 46 341808 arba +370 699 59933

Kursų lankytojas privalo pateikti:

1. Teismo ar kelių policijos nutartį (jos kopiją), nurodančią už kokį KET* pažeidimą buvo prarasta teisė vairuoti, arba KET* pažeidimo protokolą (kopiją) vairuotojams, neturėjusiems 2 metų vairavimo stažo;

2. Vairuotojo tapatybę įrodantį dokumentą.

3. Rekomenduojama atsinešti užpildytą PAŽEIDIMO APRAŠĄ.  PAVYZDYS pridedamas. Aprašą galėsite užpildyti ir atvykę į kursus.

Apie kursų baigimą tą pačią dieną pranešame VĮ Regitra.

* KET – kelių eismo taisyklės

II. PRIVALOMOJO MOKYMO APIE ALKOHOLIO, NARKOTIKŲ IR PSICHOTROPINIŲ AR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO POVEIKIO ŽMOGAUS SVEIKATAI PROGRAMA – asmenims, kuriems vairuotojo pažymėjimas atimtas  dėl alkoholio ar narkotikų.

 Kursai vyksta kiekvieną penktadienį 8:30 val.,  trukmė – 4 val.

Papildomi vairuotojų mokymai

Kas yra papildomas vairuotojų mokymas?

Papildomas vairuotojų mokymas – Lietuvos transporto saugos administracijos prie Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka vykdomas mokymas:

  • pradedantiesiems vairuotojams, pažeidusiems Kelių eismo taisykles,

patvirtintas LR Vyriausybės 2002.12.11 nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenkimo taisyklių, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymu,

taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo, važiavimo per sankryžas, vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais, nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata, ir

vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų

* Pradedantysis vairuotojas – asmuo, įgijęs teisę vairuoti A, A1, A, B ar B1 kategorijos motorinę transporto priemonę ir turintis vairavimo stažą iki dvejų metų.

Kokios pasekmės laukia pradedančiųjų vairuotojų, pažeidusių KET reikalavimą(us), dėl kurio(ių) privaloma baigti papildomą vairuotojų mokymą, ir vairuotojų, kuriems teisė vairuoti atimta dėl KET pažeidimų, jei jie nebaigs papildomo vairuotojų mokymo?

  • Pradedantysis vairuotojas, pažeidęs KET reikalavimą(us), dėl kurio(ių) privaloma baigti papildomą vairuotojų mokymą, ir per vienus metus nuo pažeidimo(ų) padarymo dienos nebaigęs papildomo vairuotojų mokymo, praras teisę vairuoti transporto priemones ir jo turimas 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas nebus keičiamas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Tokiu atveju pradedančiajam vairuotojui teisė vairuoti transporto priemones bus grąžinama tik perlaikius vairavimo egzaminą, tačiau vėl bus išduodamas tik 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.
  • Vairuotojas, kuriam teisė vairuoti atimta dėl KET pažeidimų, nebaigęs papildomo vairuotojų mokymo, negalės susigrąžinti teisės vairuoti transporto priemones.

Pradedantieji vairuotojai, pažeidę KET reikalavimą (-us), dėl kurio (-ių) privaloma baigti papildomą vairuotojų mokymą, ir vairuotojai, kuriems teisė vairuoti atimta dėl KET pažeidimų, norėdami užbaigti papildomą vairuotojų mokymą, mokymo įstaigoje privalės:

  • ne trumpiau kaip 45 min. individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą(us) KET pažeidimą(us), už kurį(iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
  • baigti ne trumpesnį kaip 45 min. trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą;
  • baigti ne trumpesnį kaip 90 min. trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą;
  • ne trumpiau kaip 45 min. su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi mokytis saugiai, ekonomiškai ir ekologiškai vairuoti B kategorijos transporto priemonę (neprivaloma pradedantiesiems vairuotojams, kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimus, padarytus vairuojant motociklą ar B1 kategorijos transporto priemonę);
  • išlaikyti žinių patikrinimo testą.

 Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys papildomą vairuotojų mokymą:

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymas

Nr. 2B-86 „Dėl Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.