Mokymai vyksta lietuvių, rusų, anglų kalbomis!

95 kodas

Vairuotojų „95 kodo“ įgijimą bei periodišką „95 kodo“ tobulinimą nustato 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų „95 kodo“, vežantiems keleivius arba krovinius atitinkamai C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE automobiliais ir jų junginiais su priekabomis (toliau – transporto priemonės).

Ar visi vairuotojai privalo įgyti “95 kodą“ ir periodiškai šią kvalifikaciją tobulinti?

„95 kodo“ neprivalo įgyti, jei keleivius ar krovinius veža nekomerciniais tikslais, jei transporto priemones vairuoja asmeniniais tikslais, jei transporto priemones naudoja asmenims mokyti praktinio vairavimo, gelbėjimo, viešosios tvarkos palaikymo bei kitiems specialiesiems darbams atlikti. „95 kodo“ taip pat neprivalo įgyti vairuotojai, vairuojantys transporto priemones, kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 45 km/h. Šiems vairuotojams taip pat nebūtina „95 kodą“ tobulinti.

Kaip įgyjamas 95 kodas ? Ar būtina turėti teisę vairuoti keleivines ar krovinines transporto priemones?

Prieš įgydamas „95 kodą“, asmuo privalo turėti bent B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teisę. Teisę vairuoti pageidaujamos kategorijos (vežti keleivius arba krovinius) transporto priemones galima įgyti prieš mokantis „95 kodo“ mokymo kursuose, mokantis lygiagrečiai šiuose kursuose arba juos baigus.

Kam vairuotojai privalo pateikti pažymėjimus, kurie patvirtina „95 kodo“ įgijimą ar tobulimą?

Pažymėjimus, kurie patvirtina „95 kodą“, vairuotojai turi pateikti valstybės įmonei „Regitra“, kuri pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytą tvarką, išduodama ar keisdama vairuotojų pažymėjimus (įskaitant ir ne Europos Sąjungos valstybių piliečius, vairuotojo pažymėjimus įgijusiems Lietuvos Respublikoje), prie tų kategorijų transporto priemonių, kurias vairuotojas turi teisę vairuoti ir gavo pažymėjimą, kuris patvirtina „95 kodo“ įgijimą ar tobulinimą, įrašys Europos Bendrijos kodą (95) ir datą, iki kurios „95 kodas“ galioja.

Besimokantiems mūsų mokykloje, vairavimo slidžiomis dangomis pamokos nemokamos!

Tik mūsų mokykloje kursų metu visiems besimokantiesiems vairuotojams suteikiama galimybė įgauti vairavimo ant slidžios kelio dangos įgūdžių. Šie gebėjimai padės išvengti nemalonių situacijų kelyje, vairuojant blogomis eismo sąlygomis.

Mokymosi metu suteikiama galimybė vairavimo įgūdžius tobulinti vokiečių gamintojo sunkvežimio vairavimo simuliatoriumi FOERST. Jame numatytos įvairių meteorologinių sąlygų imitavimo galimybės, netikėtos situacijos kelyje, automobilio manevravimo pratimų atbulomis simuliavimas, degalų sąnaudų įvertinimas ir eilė kitų simuliacinių rėžimų. Besimokantysis taip pat gali pasirinkti keletą priekabų rūšių: puspriekabę, priekabą, cisterną, keisti jų pakrovimo laipsnį (svorį). Vairuotojo darbo vieta maksimaliai atitinka realią vairuotojo darbo vietą (prietaisų skydelis, kėdė, vairas, perjungimo svirtys yra realaus sunkvežimio).

Treniruoklis – idealus pagalbininkas vairavimo įgūdžių ugdyme.

Pradinių profesinės kvalifikacijos kursų metu išklausysite apie 300/140 akademinių valandų teorijos kursą (darbo-poilsio režimai, kaip naudotis tachografau, krovinių vežimo taisyklės, muitinės procedūros, CMR, TIR, kt.) ir 20/10 ak. val. mokysitės ekonominio vairavimo, krovinių tvirtinimo su sunkvežimiu arba keleivių vežimo, įlaipinimo, bilietavimo taisyklių vairuojant autobusą. Šių mokymu metu ant slidžių ir judančių dangų specializuotame autodrome išmoksite, kaip ekstremaliomis sąlygomis suvaldyti sunkvežimį arba autobusą. Kursų pabaigoje laikomas baigiamasis testas.

Periodinės profesinės kvalifikacijos kursų metu išklausysite 35 ak. val. teorijos kursą. Kursų pabaigoje laikomas žinių patikrinimo testas.