Mokymai vyksta lietuvių, rusų kalbomis!

BE kategorija

BE kategorija – B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg, junginiai.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metųs.

Įgyti BE kategorijos vairuotojo pažymėjimą, galima dviem būdais:

Grupiniuose 40 ak. val. teorijos mokymuose suplanuotu grafiku ir 10 ak. val. individualių praktinio vairavimo pamokų su instruktoriumi.

Savarankiškai (eksternu) pasiruošus ir išsilaikius teorijos egzaminą VĮ „Regitra” atvykti į mokyklą, pasirašius sutartį, atlikti tik praktinio 10 ak. val. vairavimo mokymo su instruktoriumi.

**Informacija iš Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo (Suvestinė redakcija nuo 2017-05-01, Įsakymas paskelbtas TAR 2014-05-02, i. k. 2014-05078)

III. SAVARANKIŠKO MOKYMOSI REIKALAVIMAI

15. Savarankiškai mokytis teorijos žinių leidžiama:
15.1. mokiniams, siekiantiems įgyti teisę vairuoti AM, A1, A2, A, B1 ar B kategorijos transporto priemones;
15.2. vairuotojams, turintiems teisę vairuoti D1, D1E, D arba DE kategorijos transporto priemones ir siekiantiems atitinkamai įgyti teisę vairuoti C1, C1E, C arba CE kategorijos transporto priemones ir atvirkščiai;
15.3. vairuotojams, turintiems teisę vairuoti B, C1, C1E, D1 arba D1E kategorijos transporto priemones ir siekiantiems atitinkamai įgyti teisę vairuoti BE, C, CE, D arba DE kategorijos transporto priemones.

16. Mokiniai, kuriems pagal Aprašo 15 punktą leidžiama teorijos žinių mokytis savarankiškai, praktinio vairavimo įgūdžių gali mokytis tik tada, kai VĮ „Regitra“ išlaiko teorijos žinių egzaminą. Vairavimo mokykloje jiems privaloma baigti ne trumpesnį kaip Aprašo 10 punkte nustatytą praktinio vairavimo mokymo kursą, o vairuotojams, turintiems teisę vairuoti AM, A1, A2, A ar B1 kategorijos transporto priemones ne mažiau kaip dvejus metus, neturintiems galiojančių nuobaudų už KET pažeidimus ir siekiantiems įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones – ne trumpesnį kaip penkių valandų (įskaitant galutinę įskaitą) praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą. Šiuo atveju, sudarant mokymo sutartį su vairavimo mokykla, vairuotojas (mokinys) turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad neturi galiojančių nuobaudų už KET pažeidimus, ir dokumentą apie teorijos egzamino išlaikymą VĮ „Regitra“.