0
Jūs dar nepasirinkote kursų
Tel.: +370 699 59933 El.p.: info@vairuotojumokymas.lt
Prisijunk prie mūsų Facebook

Pradiniai profesiniai (dviejų mėnesių trukmės) vairuotojų rengimo 95 kodo mokymai

95 kodas
Kodas: 95k-pradiniai-dumėn
Kategorija:


700.00€


Privalomi:

  • neturintiems C ar D vairuotojams nustatyto minimalaus amžiaus.

Produkto aprašymas


PAGRINDINIAI KLAUSIMAI – ATSAKYMAI, KYLANTYS DĖL “95 KODO“:

 

Koks Europos Sąjungos teisės aktas reglamentuoja, kad keleivius ir (arba) krovinius vežantys vairuotojai privalo nustatyta tvarka įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (toliau “95 kodas“) ir periodiškai šią  kvalifikaciją tobulinti (toliau „95kodas“) ?

Vairuotojų „95 kodo“ įgijimą bei periodišką „95 kodo“ tobulinimą nustato 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų „95 kodo“, vežantiems keleivius  arba krovinius atitinkamai C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE automobiliais ir jų junginiais su priekabomis (toliau – transporto priemonės).

 

 Ar visi vairuotojai privalo įgyti “95 kodą“ ir periodiškai šią kvalifikaciją tobulinti?

„95 kodo“ neprivalo įgyti, jei keleivius ar krovinius veža nekomerciniais tikslais, jei transporto priemones vairuoja asmeniniais tikslais, jei transporto priemones naudoja asmenims mokyti praktinio vairavimo, gelbėjimo, viešosios tvarkos palaikymo bei kitiems specialiesiems darbams atlikti. „95 kodo“ taip pat neprivalo įgyti vairuotojai, vairuojantys transporto priemones, kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 45 km/h. Šiems vairuotojams taip pat nebūtina „95 kodą“ tobulinti.

 

Kaip įgyjamas 95 kodas ? Ar būtina turėti teisę vairuoti keleivines ar krovinines transporto priemones?

Prieš įgydamas „95 kodą“, asmuo privalo turėti bent B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teisę. Teisę vairuoti pageidaujamos kategorijos (vežti keleivius arba krovinius) transporto priemones galima įgyti prieš mokantis „95 kodo“ mokymo kursuose, mokantis lygiagrečiai šiuose kursuose arba juos baigus.

 

Kam vairuotojai privalo pateikti pažymėjimus, kurie patvirtina „95 kodo“ įgijimą ar tobulimą?

Pažymėjimus, kurie patvirtina „95 kodą“, vairuotojai turi pateikti valstybės įmonei „Regitra“, kuri pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytą tvarką, išduodama ar keisdama vairuotojų pažymėjimus (įskaitant ir ne Europos Sąjungos valstybių piliečius, vairuotojo pažymėjimus įgijusiems Lietuvos Respublikoje), prie tų kategorijų transporto priemonių, kurias vairuotojas turi teisę vairuoti ir gavo pažymėjimą, kuris patvirtina „95 kodo“ įgijimą ar tobulinimą, įrašys Europos  Bendrijos  kodą (95) ir datą, iki kurios „95 kodas“ galioja.