ADR kursai

ADR A1 kursas – pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti.

A1 kurso trukmė 5-7 darbo dienos (pagal kliento poreikį).

Visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, kelių transporto priemonių vairuotojai privalo išklausyti pagrindinį mokymo kursą pavojingiems kroviniams vežti (modulis A1) ir, jei reikia, papildomai specializuotą (-us) mokymo kursų modulį (-ius) (pvz., A2, A3, A4). Pagrindinis mokymo kursas (modulis A1) reikalingas siekiant tapti bendrosios paskirties kelių transporto priemonių, vežančių pavojingus krovinius pagal ADR, vairuotoju.

Pagal mokymo programą gali mokytis asmenys ne jaunesni kaip 21 metų amžiaus.

Mokymo programos temos apima pavojingų krovinių klasifikavimą, pavojaus rūšis, galimas avarijas ir jų prevenciją, aplinkos apsaugą, pavojingų atliekų vežimą, pavojingų krovinių ženklinimą, pakuočių tvarkymą ir pakrovimą, vairuotojo veiksmus vežant pavojingus krovinius, reikalavimus kelių transporto priemonėms, multimodalinius pervežimus, atsakomybę ir pan.

ADR A2 kursas – specializuotas mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti cisternomis.

ADR A3 kursas – specializuotas mokymo kursas vairuotojams vežti sprogstamas medžiagas.

ADR A4 kursas – specializuotas mokymo kursas vairuotojams vežti radioaktyvias medžiagas.

Dauguma atvejų ADR A2, A3, A4 kursų mokomasi kartu su ADR A1 kursu. Kursų trukmė 5-7 darbo dienos.

Minimalaus amžiaus reikalavimas – 21 metai. Būtinas profesinis pasirengimas: išklausytas A1 modulis – pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti. Įgyjama kompetencija: galės vežti pavojingus krovinius cisternomis.

Vairuotojai, baigę mokymus pagal visas: A1, A2, A3, A4 modulio mokymo programas, įgyja teisę laikyti egzaminą LTSA ir gauti pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu vairuotojo pažymėjimą.

ADR M, M1, M2, M3, M4, M5 – pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto programos, priklausomai nuo pavojingų medžiagų klasių.

Šios mokymo programos skirtos mokyti įmonių vadovus ir saugos specialistus apie skirtingų klasių pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugą, siekiant sumažinti keliamą pavojų žmonėms, aplinkai.

Kursų trukmė 10 darbo dienų.

Reikalaujamas išsilavinimas – aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas (arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas kaip jam lygiavertis).

Mokymo programos temos apima Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, tarptautines sutartis, reglamentuojančias pavojingų krovinių vežimą automobilių transportu, avarijų priežastis, pasekmes, šalinimo būdus, prevenciją. Nagrinėjamas pavojingų krovinių klasifikavimas, pakuočių, transporto priemonių ir krovinių ženklinimas, aptariami vežimo būdai ir vežimo apribojimai, pavojingų krovinių tvarkymas ir sukrovimas, rašytinės instrukcijos, priežiūros nuostatos, kelių eismo apribojimai, eksploataciniai ir avariniai teršalų nuotėkiai, reikalavimai transporto įrangai, krovinių vežimo tuneliais apribojimai. Nagrinėjamos specializuotos mokymo kurso temos – specifiniai pavojai ir reikalavimai, kylantys mišriai sukraunant ir vežant skirtingų klasių pavojingus krovinius.

Asmuo, baigęs bet kurią iš šių mokymo programų, įgyja teisę laikyti egzaminą LTSA ir gauti pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto pažymėjimą.