Mokymai vyksta lietuvių, rusų kalbomis!

ELEKTRINIŲ KRAUTUVŲ* EKSPLOATAVIMAS (III LYGIS)

 • Elektrinių krautuvų eksploatavimas (modulis) – 310410007;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Suteikiama kompetencija – geba valdyti elektrinius krautuvus su specialiais krovinių paėmimo, krovimo įtaisais;
 • Programos trukmė – 2,25 sav. (90 val.);
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis;
 • Būsimo darbo specifika – valdyti elektrinius krautuvus su specialiais krovinių paėmimo, krovimo įtaisais bei saugiai pakrauti ir iškrauti krovinius elektriniais krautuvais.

Šios programos mokymo tikslas: suteikti teorinių žinių, išugdyti profesinius elektrinių krautuvų vairuotojo gebėjimus, išlavinti įgūdžius atliekant elektrinių krautuvų techninę priežiūrą bei krovinių perkėlimo, sandėliavimo, pakrovimo, iškrovimo darbus pagal sandėlio operatoriaus modulinę profesinio mokymo programą. Baigus mokymus ir sėkmingai išlaikius kvalifikacijos egzaminą, išduodamas elektrinių krautuvų eksploatavimo pažymėjimas, leidžiantis dirbti su elektriniais krautuvais. (pažymėjimas galioja ES ir kitose Europos šalyse).

Reikalingi dokumentai:

 • Asmens dokumento (kopija),
 • Dokumentas patvirtinantis pagrindinį išsilavinimą (kopija),
 • Medicininė pažyma, kad galite dirbti su elektriniais krautuvais bei vežimėliais.

Reikalingas išsilavinimas:

 • Pagrindinis.

Kursų trukmė: 2 savaitės.

* Elektriniai krautuvai – tai kompaktiški, itin taupūs ir ekologiški įrenginiai, kuriose įtaisytas elektros variklis, maitinamas iš akumuliatorių baterijos. Elektriniai krautuvai pasižymi aukštu produktyvumu ir nedidelėmis eksploatacijos išlaidų sąnaudomis. Naujos kartos elektriniai krautuvai labai manevringi ir ergonomiški.

AUTOKRAUTUVO* EKSPLOATAVIMAS (III LYGIS)

 • Autokrautuvo eksploatavimas (modulis) – 310410006;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 5 kreditai;
 • Suteikiama kompetencija – geba valdyti autokrautuvus su specialiais krovinių paėmimo, krovimo įtaisais;
 • Programos trukmė – 2,25 sav. (90 val.);
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis;
 • Būtina turėti B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą;
 • Būsimo darbo specifika – valdyti autokrautuvus su specialiais krovinių paėmimo, krovimo įtaisais bei saugiai pakrauti ir iškrauti krovinius elektriniais krautuvais.

Šios programos mokymo tikslas: suteikti teorinių žinių, išugdyti profesinius autokrautuvo vairuotojo gebėjimus ir įgūdžius atliekant įvairius krovimo, krovinių sandėliavimo, žemės kasimo ir aplinkos tvarkymo darbus pagal sandėlio operatoriaus modulinę profesinio mokymo programą.

Baigus mokymus ir sėkmingai išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminą, išduodamas autokrautuvo eksploatavimo pažymėjimas, leidžiantis dirbti autokrautuvo vairuotoju (pažymėjimas galioja ES ir kitose Europos šalyse).

Mokytis gali asmenys ne jaunesni nei 18 m. ir turintys teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Reikalingi dokumentai:

 • Asmens dokumento (kopija),
 • Dokumentas patvirtinantis pagrindinį išsilavinimą (kopija),
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas (kopija),
 • Vairuotojo medicininė pažyma (kopija).

Reikalingas išsilavinimas:

 • Pagrindinis.

Kursų trukmė: 2 savaitės.

* Automobilinis krautuvas – tai speciali mašina su vidaus degimo varikliu (karbiuratoriniu ar dyzeliniu), kurioje įrengtas krovinio kėlimo mechanizmas. Automobiliniai krautuvai naudojami įvairių įmonių teritorijoje kroviniams pervežti, pakrauti, iškrauti.

KROVIMO KRANO (HIDROMANIPULIATORIAUS) OPERATORIAUS MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

 • T32104108 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 20 mokymosi kreditų;
 • Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III;
 • Kvalifikacijos pavadinimas – savaeigio strėlinio krano operatorius;
 • Programa parengta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001);
 • Būsimo darbo specifika – darbas reikalauja fizinės ištvermės, atidumo, susikaupimo. Savaeigio strėlinio krano operatoriaus darbo priemonė yra krovimo kranas (hidromanipuliatorius). Savaeigio strėlinio krano operatorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais.

Šios programos mokymo tikslas: krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam savaeigio strėlinio krano operatoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti darbus krano darbo zonoje ir eksploatuoti krovimo kraną (hidromanipuliatorių).

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis išsilavinimas. Reikalavimai profesinei patirčiai ir stojančiajam – ne jaunesnis kaip 18 metų amžius ir C1 arba C kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimas arba TR1 traktorininko kategorijos pažymėjimas.

Hidromanipuliatoriai – hidrauliniai krovimo kranai (manipuliatoriai). Jei įrenginio keliamoji galia viršija 1 toną, dirbančiajam šiuo įrenginiu reikalingas hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas.

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMA:

Autokrautuvų eksploatavimas

„Autokrautuvo eksploatavimas“ – neformali mokymo programa, skirta autokrautuvo vairuotojui parengti konkrečioje įmonėje, kuris gebėtų pagal įgytą kompetenciją valdyti autokrautuvą su krovinių paėmimo įtaisais, saugiai pakrauti ir iškrauti krovinius autokrautuvu, atlikti autokrautuvo įrenginių ir krovimo įtaisų apžiūrą prieš darbo pradžią, nustatyti autokrautuvo įrenginių ir krovimo įtaisų nesudėtingus gedimus, laikytis darbo saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos taisyklių ir aplinkosaugos reikalavimų.

Švietimo programos trukmė: 24 val. (3 d. d.)

Minimalūs reikalavimai:

 1. Ne jaunesnis kaip 18 metų.
 2. B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimas.

Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje:
autokrautuvo vairuotojo darbe konkrečioje įmonėje.

PROGRAMOS PLANAS

 

Teoriniam mokymui val. Praktiniam mokymui val.
12 12
Viso: 24

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMA:

Elektrinių krautuvų eksploatavimas

„Elektrinių krautuvų eksploatavimas“ – neformali mokymo programa, skirta elektrinių krautuvų ir elektrinių vežimėlių vairuotojui parengti konkrečioje įmonėje, kuris gebėtų pagal įgytą kompetenciją valdyti elektrinius krautuvus ir elektrinius vežimėlius su krovinių paėmimo įtaisais, saugiai pakrauti ir iškrauti krovinius elektriniu krautuvu/vežimėliu, atlikti elektrinių krautuvų/vežimėlių ir krovimo įtaisų apžiūrą prieš darbo pradžią, nustatyti elektrinių krautuvų ir elektrinių vežimėlių įrenginių ir krovimo įtaisų nesudėtingus gedimus, laikytis darbo saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos taisyklių ir aplinkosaugos reikalavimų.

Švietimo programos trukmė: 24 val. (3 d. d.)

Minimalūs reikalavimai:

 1. Ne jaunesnis kaip 18 metų.

Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje: elektrinių krautuvų ir elektrinių vežimėlių vairuotojo darbe konkrečioje įmonėje.

PROGRAMOS PLANAS

 

Teoriniam mokymui val. Praktiniam mokymui val.
12 12
Viso: 24