Mokymai vyksta lietuvių, rusų kalbomis!

B kategorija

B kategorija – automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo. Šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg. Šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4 250 kg. Automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti B kategorijos (lengvuosius) automobilius – 18 metų, mokytis galima pradėti nuo 17 metų.

Įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, galima dviem būdais:

Grupiniuose 40 ak. val. teorijos mokymuose suplanuotu grafiku ir 30 ak. val. individualių praktinio vairavimo pamokų su instruktoriumi. Grupėse mokytis gali asmenys nuo 17 metų, bet vairavimo egzaminą VĮ „Regitra“ laikyti bus galima sulaukus 18 metų.

Savarankiškai (eksternu)** pasiruošus ir išsilaikius teorijos egzaminą VĮ „Regitra” atvykti į mokyklą, pasirašius sutartį, atlikti tik praktinio 30 ak. val. vairavimo mokymo su instruktoriumi. Eksternu teorijos mokytis gali asmenys nuo 17 metų, bet vairavimo egzaminą VĮ „Regitra“ laikyti bus galima sulaukus 18 metų.

**Informacija iš Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo (Suvestinė redakcija nuo 2017-05-01, Įsakymas paskelbtas TAR 2014-05-02, i. k. 2014-05078)

III. SAVARANKIŠKO MOKYMOSI REIKALAVIMAI

15. Savarankiškai mokytis teorijos žinių leidžiama:
15.1. mokiniams, siekiantiems įgyti teisę vairuoti AM, A1, A2, A, B1 ar B kategorijos transporto priemones;
15.2. vairuotojams, turintiems teisę vairuoti D1, D1E, D arba DE kategorijos transporto priemones ir siekiantiems atitinkamai įgyti teisę vairuoti C1, C1E, C arba CE kategorijos transporto priemones ir atvirkščiai;
15.3. vairuotojams, turintiems teisę vairuoti B, C1, C1E, D1 arba D1E kategorijos transporto priemones ir siekiantiems atitinkamai įgyti teisę vairuoti BE, C, CE, D arba DE kategorijos transporto priemones.

16. Mokiniai, kuriems pagal Aprašo 15 punktą leidžiama teorijos žinių mokytis savarankiškai, praktinio vairavimo įgūdžių gali mokytis tik tada, kai VĮ „Regitra“ išlaiko teorijos žinių egzaminą. Vairavimo mokykloje jiems privaloma baigti ne trumpesnį kaip Aprašo 10 punkte nustatytą praktinio vairavimo mokymo kursą, o vairuotojams, turintiems teisę vairuoti AM, A1, A2, A ar B1 kategorijos transporto priemones ne mažiau kaip dvejus metus, neturintiems galiojančių nuobaudų už KET pažeidimus ir siekiantiems įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones – ne trumpesnį kaip penkių valandų (įskaitant galutinę įskaitą) praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą. Šiuo atveju, sudarant mokymo sutartį su vairavimo mokykla, vairuotojas (mokinys) turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad neturi galiojančių nuobaudų už KET pažeidimus, ir dokumentą apie teorijos egzamino išlaikymą VĮ „Regitra“.

Besimokantiems mūsų mokykloje, vairavimo slidžiomis dangomis pamokos nemokamos!

Tik mūsų mokykloje kursų metu visiems besimokantiesiems vairuotojams suteikiama galimybė įgauti vairavimo ant slidžios kelio dangos įgūdžių. Šie gebėjimai padės išvengti nemalonių situacijų kelyje, vairuojant blogomis eismo sąlygomis.