Mokymai vyksta lietuvių, rusų kalbomis!

D kategorija

D kategorija – automobiliai, skirti ir suprojektuoti vežti daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 24 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.

Įgyti D kategorijos vairuotojo pažymėjimą, galima dviem būdais:

Grupiniuose 40 ak. val. teorijos mokymuose suplanuotu grafiku ir 15 ak. val. individualių praktinio vairavimo pamokų su instruktoriumi.

Savarankiškai (eksternu)** pasiruošus ir išsilaikius teorijos egzaminą VĮ „Regitra” atvykti į mokyklą, pasirašius sutartį, atlikti tik praktinio 15 ak. val. vairavimo mokymo su instruktoriumi.

**Informacija iš Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo (Suvestinė redakcija nuo 2017-05-01, Įsakymas paskelbtas TAR 2014-05-02, i. k. 2014-05078)

III. SAVARANKIŠKO MOKYMOSI REIKALAVIMAI

15. Savarankiškai mokytis teorijos žinių leidžiama:
15.1. mokiniams, siekiantiems įgyti teisę vairuoti AM, A1, A2, A, B1 ar B kategorijos transporto priemones;
15.2. vairuotojams, turintiems teisę vairuoti D1, D1E, D arba DE kategorijos transporto priemones ir siekiantiems atitinkamai įgyti teisę vairuoti C1, C1E, C arba CE kategorijos transporto priemones ir atvirkščiai;
15.3. vairuotojams, turintiems teisę vairuoti B, C1, C1E, D1 arba D1E kategorijos transporto priemones ir siekiantiems atitinkamai įgyti teisę vairuoti BE, C, CE, D arba DE kategorijos transporto priemones.

16. Mokiniai, kuriems pagal Aprašo 15 punktą leidžiama teorijos žinių mokytis savarankiškai, praktinio vairavimo įgūdžių gali mokytis tik tada, kai VĮ „Regitra“ išlaiko teorijos žinių egzaminą. Vairavimo mokykloje jiems privaloma baigti ne trumpesnį kaip Aprašo 10 punkte nustatytą praktinio vairavimo mokymo kursą, o vairuotojams, turintiems teisę vairuoti AM, A1, A2, A ar B1 kategorijos transporto priemones ne mažiau kaip dvejus metus, neturintiems galiojančių nuobaudų už KET pažeidimus ir siekiantiems įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones – ne trumpesnį kaip penkių valandų (įskaitant galutinę įskaitą) praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą. Šiuo atveju, sudarant mokymo sutartį su vairavimo mokykla, vairuotojas (mokinys) turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad neturi galiojančių nuobaudų už KET pažeidimus, ir dokumentą apie teorijos egzamino išlaikymą VĮ „Regitra“.

Besimokantiems mūsų mokykloje, vairavimo slidžiomis dangomis pamokos nemokamos!

Tik mūsų mokykloje kursų metu visiems besimokantiesiems vairuotojams suteikiama galimybė įgauti vairavimo ant slidžios kelio dangos įgūdžių. Šie gebėjimai padės išvengti nemalonių situacijų kelyje, vairuojant blogomis eismo sąlygomis.

Mokymosi metu suteikiama galimybė vairavimo įgūdžius tobulinti vokiečių gamintojo sunkvežimio vairavimo simuliatoriumi FOERST. Jame numatytos įvairių meteorologinių sąlygų imitavimo galimybės, netikėtos situacijos kelyje, automobilio manevravimo pratimų atbulomis simuliavimas, degalų sąnaudų įvertinimas ir eilė kitų simuliacinių rėžimų. Besimokantysis taip pat gali pasirinkti keletą priekabų rūšių: puspriekabę, priekabą, cisterną, keisti jų pakrovimo laipsnį (svorį). Vairuotojo darbo vieta maksimaliai atitinka realią vairuotojo darbo vietą (prietaisų skydelis, kėdė, vairas, perjungimo svirtys yra realaus sunkvežimio).

Treniruoklis – idealus pagalbininkas vairavimo įgūdžių ugdyme.